Geobiologia
   · Definició
 Geopaties
   · Definició
 Formació
   · Filosofia
   · Cursos
   · Calendari
 Investigació
   · Estudis gratis
   · Projectes
Divulgació
Estudis Geobiològics
 Saber-ne més
   · Links
   · Bibliografia
 Nosaltres
   · Informació
   · Socis

   
 

Tots nosaltres estem exposats a unes radiacions constants que estructuren i animen tots els éssers vius: unes provenen del cosmos, unes altres emanen del subsòl terrestre i unes altres del nostre entorn.

La Geobiologia és la ciència que estudia les accions i els efectes que sobre els éssers vius produeixen les radiacions tel·lúriques.

Ha estat objecte d'estudis per físics, biòlegs i metges.

Actualment s'imparteixen cursos de post-grau sobre Geobiologia i Salut de l'Hàbitat en algunes universitats (Ramón Llull, U.P.C de Barcelona i altres) per a arquitectes i enginyers, i són cada vegada més els professionals que utilitzen aquests coneixements per a projectar o construir una casa.

 

 

 

Portada | Geobiologia | Geopaties | Formació | Investigació | Divulgació
Estudis Geobiològics | Saber-ne més | Nosaltres